МЕНЮ
ЧАТ КУТИЯ

Статистики

Всички файлове: 17 151

Преглеждано днес: 600

Всичко гледано: 69 514 871

Всички Потребители: 1 379

Онлайн Потребители: 38 (2 потребители, 36 гости)
Потребители: Velizara1990, InfoBot, mariya.miteva

Реклама

RSS Новини

Форум > За Сайта > ПРАВОПИС

Гост Извън линия

Re: ПРАВОПИС - 16 Юни 2012 19:48

за жалост наистина Правописът е застрашен вид.
Много сайтове имат "кирилизатори", но това просто прави текста на кирилица, не проверява правописа (не, че който иска, не може и такава програма да използва, преди нещо да публикува ; )
Все пак българският е доста богат език, с много думи, правила, времена, значения.. истинско богатство е, който добре го владее...

Ранг:

Форум мнения:

Регистриран на:

Гост Извън линия

Re: ПРАВОПИС - 2 Май 2017 22:12

allasensi написа:

Всеки ден се сблъсквам със стотици вариации на белю, найстина, немога, да ли, дадът, моита, италянски, и т.н. Форумът, като открито място за комуникация, е това свободно пространство, в което най-ясно проличава неграмотността на даден човек. Думите са дрехи на мислите, а в крайна сметка всеки иска да е добре облечен и спретнат, нали? Затова извадих някои от най-важните правила в българския език.

Правописна норма

Правопис на думи

А. Сложни същ.имена

1.Слято се пишат сл.същ.имена, изградени от гл. и подч. дума
а)със съед. гласна ‘о’, ‘е’ (електроинженер, водоизточник, конезавод)
б)направо (без съед.гласна)
-когато подч.дума е същ.собствено (Великден, Ивайловград)
-подч.дума е числ.бройно (тригодишнина, петдневка, двоякост, двоеточие, двадесет и три годишнина)
-подч.дума е същ.име от чужд произход или съкр.прил.от чужд произход (фотостудио, полутон, термоизолация, правреме, електроуред, архетип, киносалон)
-1вата част на сл.същ.е гл.форма в повел.наклон. (нехранимайко, вутниколиба, лапнишаран, развейпрах, лайкучка)
-слято с нач.малка буква се пишат същ.нар.,обр.от същ,собств. (байганьо, донжуан, донкихот)
2.Полуслято(с дефис)
а)при комбинация гл.-подчинена осн.(2та дума се явява приложение) (помощник-директор, вагон-ресторант, генерал-майор)
N.B.спорт-тото; тъч-линия; ски-спорт; гол-линия; гол-майстор; тенис-корт; кафе-бар; дроб-сарма; тахан-халва; шам-фъстък; залез-слънце!!
б)двойни собств.имена с еднакви основи(Константин-Кирил Философ; Ана-Мария Тонкова)
в)фразеол.съчетания(жар-птица; снага-попова; очи-череши; вейтан-вежди)
г)2 равностойни осн.на същ.имена(плод-зеленчук; покупко-продажба)
д)при 2 подч.осн., които имат една обща гл.осн(авто- и мотоклуб[авто-мотоклуб])
е)5-годишнина; 6-стишие; 23-годишнина
3.Разделно
а)мач реванш; писател реалист; концерт рецитал;
б)старши треньор; младши сестра
N.B.къща-музей – къща музей; дом-паметник – дом паметник!!!


Б.Сложни прил.имена

1.Пишат се слято, когато:
а)са образувани от подч.словосъчетание( (литературна наука=>литературнонаучен; кръвоносни съдове=>кръвоносносъдова)
б)образувани от 2 неравностойни прил. (тъмночервен; бледожълт, старобългарски, душевноболен)
в)обр.от сл.същ., независимо дали същ.се пишат слято или полуслято(веоннопленник => военнопленнически; кандидат-студент => кандидатстудентски)
г)образувани от съставни географски названия + наст.-ски (Велико Търново-великотърновски; Черно море-черноморски) N.B.Пишат се с малка буква!!!
д)обр.от същ.собств. за лица + наст.-ски(байганьовски; кралимарковски) N.B.Пишат се с малка буква!!!
Е)числително бройно,изписано с дума+същ.име(четиристъпен, петгодишен)
Ж)гл.основа е причастие(главнокомандващ; военнослужещ, многообещаващ) N.B.Когато думите не се смятат за мислово единство се пишат разделно( (свободно падащ, безследно изчезнал)

2.Полуслято
а)обр.от съч.словосъч. (синьо-зелен; българо-английски; адуио-визуален); ИЗКЛЮЧЕНИЯ:сърбо хърватски; глухоням; земноводно)
б)обр.от 2 собств.имена+-ов; -ев; (Иван-Вазов; Елин-Пелинов)
в)от 2 собств.геогр.имена(Рило-Родопски; Габровско-Севлиевски)
г)от числ.бройно, изписано с цифра, и същ.име(6-дневен, 3-стъпен)
д)фраз.словосъч., обр.чрез повтаряне на корена( гол-голеничък, бит-пребит, цял-целеничък)
е)фраз.словосъч.,обр.от осн.с близко или протовоположно значение(немил-недраг; пиян-залян; син-зелен; бял-червен)


В.Наречия

1.Слято
а)предлог+същ.име(докрай, завчас, навреме, наглед, налице, призори, презглава, насила, вкъщи, наизуст, вследствие, последствие, догодина, напук, накуп, наум, насън, наяве, наполовина, напосокио, бездруго, присърце)
б)предлог+наречие(оттук, оттам, отгоре,отдолу, отпред, отзад, отникъде,отвсякъде); (насам, натам, натук, нататък, напред, назад... ); (изотзад, извътре, изкъсо); (засега,затова); (вдясно, вляво); (посвоему, поновому, постарому, от време на време; от начало до край, от горе до долу, от къде на къде)
2.Полуслято
а)озн.неопредленост; и 2те наречия са =правни
-едва-едва; бързо-бързо; полека-лека
-криво-ляво; надве-натри; напред-назад; оттук-оттам; тук-там; горе-долу; току-така
б)обр.от 2глаг.форми в =правни отн.(кажи-речи; иди-дойди)
Г.Местоимения-Полуслято се пишат неопр.мест.,обр. от частиците еди-; -годе; (еди-кой; еди-кого’; еди-какво; кой-годе; що-годе; НАРЕЧИЯ-еди-къде; еди-кога; кога-годе; къде-годе)


Д.Предлози

1.Слято-сложни предлози, обр.от:
а)предлог+наречие(отвън, извън, наоколо, отсам, оттатък)
б)предлог+същ.име(вдън; вместо; наместо; навръх)
в)предлог+предлог(иззад; изпод; измежду; помежду; откъм; покрай; открай)

Е.Междуметия

1.Полуслято(ха-ха; тик-так; гу-гу; и-ху-ху; бау-бау)
2.Слято-когато се повтаря буквата(гласна)- (аааа; бееее; мууу; ууу; ауууу; бряяяя; авъъъъъ)

Ж.Правопис на съставни собств.имена

1.Геогр.названия, образувани от прил.и същ.собств.(Бели Осъм, Черни Вит; Белико Търново)
2.Геогр.названия, обр.от прил.или числ.+същ.нар. (Нови Пазар, Черн море, Горна баня, Осми март; Първи май)
3.Имена на лица, обр.от нар.и собств.име(Баба Меца, Бай Ганьо, Дон Жуан, Отец Паисий)
З.Правопис на отр.частица’не’
1.Слято
-със същ.име(щастие-нещастие)
-с прил.име(спокоен-неспокоен)
-наречие(невинаги, неслучайно)
-СДП(незнаещ; неможещ)
-МСП(непрочетен)
-МСВДП(неразцъфнал)
2.Разделно
-глаголи(не знае; не казва)
-МНСВДП(не знаел)
-ДП(не можейки)

Пунктуация на сложно изречение,
препинателни знаци и системи от пр. знаци
и правила за употреба на пр. знаци.
Водещият принцип е синтактичният.


Момичето до мен намигна, сякаш му бях съюзница.

! Под. изречение се отделя със запетая от главното изречение.

=> употреба на запетая:
Гостите дойдоха. Тържеството започна.
1.Тържеството започна, когато гостите дойдоха.
2.Когато гостите дойдоха, тържеството започна.
3.Славеите, които пееха край рекичката, усилиха своите трели.

Там, където няма любов, е тъжно.
Човек, който не чете, пропуска много възможности за познание.

! Не винаги, когато имаме подч. изречение пишем запетая.
[преди еднократно употребен съюз “да” и преди въпрос в сл. съст. изречение с подч. доп. изречение]

Той му каза да чете повече.
Усети как в стрцата им затрептя надежда.
Познай кой ще дойде на вечеря.
Ние не знаем дали ще бъде лесно.

Съюзи, които въвеждат подч. допълнително изречение:
че, да, дето, кой, кога, колко, какъвто, дали

Ако изречението започва с “да” или с въпрос, след под. изр., поставено в началото - пишем запетая след него:
Да поправят грешките си, искат всички.
Каквото ти отнеме минутата, няма да ти даде и вечността. (Шилер)

Сложносъставно с подчинено определително:
Започнах да уча за един курс, кйто все не се провеждаше.
Думите, които идват от сърце, винаги достигат до сърце.
Говорите така убедено за човека, когато все още не познавате.
Отидох в училището, където съм учила.
(кое или какво училище)
Мисълта, че ще загубя, не ми дава покой.
(каква мисъл)

съюзи: който, чиито, какъвто, що, дето, да, където и др.

! Когато съюзът “да” въвежда подчинено опр. изр., пред него се пише запетая или стои до глагол.
Идеята, да се организира тържество, беше добра.
Мисълта, да се организира тържество, беше добра.
Мисълта, да напуснеш отбора веднага, не трябва да бъде първата, когато ти направя предложение.

=> Сложно съставно с подчинено обстоятелст. изречение.

Когато дойде пролетта, птиците ще се завърнат.
Там, където живеете, е вашето царство.
Трябва да мисля още малко, защото искам да съм точен.

съюзи: където, докъдето, докогато, откакто, когато, преди да, след като, както, без да, сякаш, защото, тъй като, поради това, че; при условие, че; въпреки, че;

Съществуват и гр. сл. съюзи: колкото, така ...., както; така .... ,че; колкото ...., толкова;

Аз познавам гората така, че никога не бих се изгубил.
Аз познавам гората, така че никога не бих се изгубил.

! Не се пише запетая пред подч. изр. въведено със съюзна дума или съюз (където, докъдето) ако непосредствено след нея стои:

уточняващо наречие: само, чак, едва, именно, точно, дори, тъкмо, даже;

отр. частица НЕ;

Виждам го тъкмо когато започна да се усмихва.
Тръгваме сег не защото бързаме.
Проверявам именно защото се съмнявам.

Огънят ги събра чак когато изгряха звездите, макар че и те не се виждаха лесно. Виждах лицата им не защото бяха осветени, а защото сияеха от радостта.

Той прехвърляше в мисълта си своите най-интимни мисли, диреше отговори, да опровергае и отхвърли нейните думи.

! Когато “да” е равно по значение на “за да” се пише запетaя.

Дори когато съм с много приятели, се чувствам самотна.
Срещнахме се още когато бяхме деца.
Спрях пред къщата, прозорците, на която подсказваха, че в нея отдавна никой не живее.
Астрономията измества астрологията именно когато геометрическото пространство заема мястото на митическото и магическото.
Това, което човекът действително е търсил, било неговото собствено отражение и устройството на неговия собствен човешки универсум.
Дали ще работим над собственото си развитие или ще пълним джобовете на големите производители, дали ще се превърнем в безчуствени хора, които само ядат, спят и купуват, или ще се осъзнаем на време, изборът е наш.


Запетая(ограждаща) при обособени части


=> при обособени определения

Лиричните и горестни послания на поета въздействат силно.
Посланията на поета, лирични и горестни, въздействат силно.

Дългите и къдрави коси се спуснаха по раменете и.
Косите и, дълги и къдрави, се спуснаха по раменете и.

! Обособ. опр. винаги се отделя от същест., които поясняват със запетая.

Посланията на поета, които бяха лирични и горестни...
Лирическият глас, жадуващ за един друг свят, често е скръбен.

Харесвам тази тема и адмирирам нейното съдържание. Дори и на мен ми беше много полезна. Надявам се по-младите регистрирани потребители да я прочетат и да се опитат да спазват книжовните норми на правописа в българския език. Признавам, че понякога се случва да използвам тафтология- особено, когато ми се налага да “превеждам“ определена материя от професионален на български книжовен или говорим език.

Ранг:

Форум мнения:

Регистриран на: